Mobirise

Stará Celnice - vstupní recepce


architektonická studie 2015
projekt interiéru 2015
autorský dozor při realizaci 2015-2016

Mobirise
Návrh rekonstrukce vstupní recepce v historické části kancelářského objektu Stará Celnice v  Praze. Původní tmavý  prostor recepce, kterým se procházelo do moderní vestavby z let 1998-2001  bylo potřeba obnovit, zjednodušit a zvýraznit v něm kvalitní historické prvky (zejména sloupy a klenby). V prostoru jsme tedy použili barevně jednoduchou historizující dlažbu, dekorativní stěrky a mobiliář v bílé kůži a z černé oceli. Prostor byl nasvícen atypickým kruhovým svítidlem, které jsme navrhli přímo pro tento prostor a bylo vyrobeno na zakázku. 

© Copyright 2018 Jan Hendrych - vytvořeno v Mobirise